HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 13330 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Büyük Kurtarıcı Hz. Mehdi, Kral Mesih ya da diğer ismiyle Shiloh…

17 Temmuz 2013
Ana Sayfa » Köşe Yazıları » Büyük Kurtarıcı Hz. Mehdi, Kral Mesih ya da diğer ismiyle Shiloh…

Lübnan, Afganistan, Mısır, Suriye, Filistin, Irak… Ortadoğu kanıyor, Deccal’in fitnesi bir ülkeden diğerine sıçrıyor. Akan kanlar, sönen ocaklar, yurtlarından sürülen insanlar, yetim kalan çocuklar… Bu müthiş acı tam bitecek, Ortadoğu’nun ortasından dünyaya yayılan ateş tam sönecek derken daha da alevleniyor, ortalık bir anda tekrar kan gölüne dönüyor. Her gün Müslüman ülkelerde çıkarılan iç savaşlardan, çatışmalardan ve işgallerden dolayı binlerce Müslüman hayatını yitirip toprağa gömülüyor. Bir Amerikan askeri Irak’ı işgal etmelerinin ardından zavallı çocukların ölümüne şahit olarak gerçeği şöyle itiraf ediyor: “Oraya teröristleri bulmaya gittik, ama aslında gerçek terörist bendim…”

Peki bütün bu sönmeyen fitne, Müslüman topraklarının işgali daha da yetmediği gibi Müslüman’ın Müslüman’ı kırıp geçirmesi neden bir türlü son bulmuyor? Yıllardır neden dünya üzerinde yaşayan ülkeler bir türlü barışa ve huzura eremiyor? Aslında bunun cevabı çok basit. Çünkü peygamberimizin tarif ettiği ahir zamandayız, Deccal’in kanlı elini tüm dünyada en yoğun şekilde dolaştırdığı çağdayız. Yaşadığımız bu dönem öyle bir dönem ki samimi iman eden çok az. Hatta insanlar gece imanlı yatıp, sabah imansız uyanıyorlar. İman kalplere yerleşmemiş, insanlar şeytanın etkisinde ruh gibi oradan oraya sürükleniyorlar. Çıkar çatışmaları, para hırsı, mal hırsı, dünya hırsı tüm benliklerini kaplamış durumda. Bu yüzden de sürekli birbirlerine saldırıp parçalamak, yıkmak, dağıtmak, yok etmek ve öldürmek istiyorlar.

İşte böylesine yoğun bir çirkefin, kan dolu bir bataklığın içine batmış dünyayı kurtaracak büyük bir kurtarıcı gerekiyor. Nasıl Hz. Muhammed yaşadığı dönemde insanlığı kurtardıysa, nasıl Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. Yusuf kavimlerini çekip bu imansızlıktan kurtardılarsa, ahir zamanda da insanlığı kurtaracak, onların kalplerini Allah’a döndürecek bir elçi gerekiyor. İşte bu elçi Müslümanların yüzyıllardır beklediği ismiyle Hz. Mehdi, Tevrat’taki ismiyle Shiloh, İncil’deki ismiyle de Kral Mesih’tir. Ahir zamanda peygamberimiz Hz. Mehdi’nin gelerek tüm bu acıları, mezhep kavgalarını, savaşları sona erdireceğini müjdelemiştir. Ateizm ve materyalizmin etkisiyle gözlerini para ve toprak hırsı bürüyen milyonlarca insan bu büyük kurtarıcı sayesinde akın akın İslam’a gireceklerdir. Peygamberimizin 1400 yıl önce hadisleriyle müjdelediği Hz. Mehdi’nin çıkma vakti geldiği için bütün bu olaylar zuhur etmektedir:

Hz. Mehdi (as) ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beytim’den bir kişidir.” (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Ahir Zaman, sf. 13)

… O (Hz. Mehdi (as)) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Mehdi (as)’dır. (Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)

Aşağıdaki ayetler Hz. Mehdi’nin gelişine ve İslam ahlakının dünya hâkimiyetine işaret etmektedir:

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Andolsun, Biz Zikir’den sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir… (Nur Suresi, 55)

Tevrat’ta da ahir zamanda gelecek olan büyük kurtarıcı Shiloh’dan çok detaylı bahsedilmiştir:

… Onun adı Shiloh [gönderilmiş olan, Allah’ın armağanı]… Onun adı Yinnon [adı dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan]… Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]… Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]… Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]… Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı… (Talmud, Sanhedrin 98b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde… tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Mesih’in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede… Günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak… (Talmud, Sota 49b)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda… açlık okları gönderilecek… büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi] gelmeyecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)

İncil’de ise insanları kurtaracak Kral Mesih’in geleceği dönem şöyle tarif edilmektedir:

Yazılmış olduğu gibi: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok, Allah’ı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!” (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 3:10-12)

… Yüce varlıklara sövüyorlar… Bu kişiler anlamadıkları herşeye sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi iç güdüleriyle anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor. (Yahuda’nın Mektubu, 1:8-10)

Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye dayanamayacaklar… Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. (Pavlus’tan Timoteos’a II. Mektup, 4:3-4)

… Son günlerde… hain, aceleci, kendini beğenmiş, Allah’tan çok eğlenceyi seven, Allah yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. (Pavlus’tan Timoteos’a II. Mektup, 3:1, 4-5)

Tevrat’ta ve İncil’de ahir zamanda gelecek olan büyük kurtarıcıdan çok detaylı bahsedilmekte, onun geleceği dönemde yaşanacak sıkıntılar çok ayrıntılı tarif edilmektedir. Bunlara daha sonra değineceğim. Peygamberimizin hadislerine baktığımızda hem kıyamet alametlerinin, hem de Hz. Mehdi’nin zuhur alametlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu hem Müslümanların, hem Hıristiyan’ların hem de Musevilerin yüzyıllardır beklediği o mübarek insanın zuhurunun yaklaştığını bizlere gösteriyor. Hz. Mehdi tüm dünyada akan kanı durdurmakla kalmayacak, tüm insanların kalbini Allah sevgisiyle dolduracaktır. Öyle ki insanlar dalga dalga İslam’a girecekler, kıyametten önce İslam son kez tüm dünyaya hâkim olacaktır. Bu Allah’ın tüm Müslümanlara lütfüdür, çok büyük bir hediyesidir. Bize düşen Hz.Mehdi’yi ve onunla birlikte gerçekleşecek olan muhteşem olayları gördüğümüzde Rabbimize şükretmek ve O’nun ismini daima yüceltmek olacaktır.

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,

Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Bloghaber.net-Mert Arslanoğlu

mertarslanoglu@yahoo.com.tr

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Tema Fabrika