HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 13330 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Hadislere göre kıyametten önce Hz. Mehdi’yi göreceğiz…

08 Mayıs 2015
Ana Sayfa » Genel Haberler » Hadislere göre kıyametten önce Hz. Mehdi’yi göreceğiz…

Kıyametten önce Hz. Mehdi’nin mutlaka zuhur edeceği, kıyamete tek bir gün bile kalsa Allah’ın kıyameti durdurup Hz. Mehdi’yi çıkaracağını peygamberimiz hadislerinde bildirmiştir. Bu dünyanın kaderinde çok güzel bir altınçağ ve İslam hakimiyeti gizlenmiştir. Hz. Mehdi ne kadar durdurulmak istense de, önüne ne kadar engel dikilse de onu durdurmayı asla başaramayacaklardır. Hz. Mehdi her zorluktan daha da güçlenerek çıkacak ve büyük bir güçle, kudretle İslam’ı tüm dünyaya hakim edecektir.

Hz. Mehdi’nin kıyametten önce muhakkak geleceği hadislerde şöyle bildirilir:

Ebu Naim, Said’den tahric etti, O dedi, Peygamber buyurdu: Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü, kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. Ümmetim O’nun zamanında iyi ve kötünün benzeri ile nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır.

İbni Ebi Şeybe, Musannef isimli kitabında, Ebu Said-il Hudri’den tahric etti, O dedi, Resulüllah buyurdu: Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömrü uzasa da kısalsa da, yedi, sekiz, yıl veya dokuz yıl, mülk sürecektir. Ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim O’nun zamanında rahata erecektir.

MA-yazi 369

Dünyadan bir gün bile kalsa Hz. Mehdi’nin idareyi ele alacaktır:

Tirmizi, sahih diyerek Ebu Hureyre’den tahric etti, buyurdu ki: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O, idareyi ele alıncaya kadar, o günü  uzatırdı.

Hasen b. Süfyan ve Ebu Hureyre’den tahric ettiler ki: Eğer dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uzatır ve Ehli Beytim’den birisini Melik kılardı.

İbni Mace ve Ebu Naim, Ebu Hureyre’den tahric ettiler, O dedi, Peygamber buyurdu:Eğer dünyadan bir gün kalsa, Allah o günü uzatır ve Ehli Beytim’den birisini Melik kılar, O Kostantiniyyeyi ve Deylem dağlarını da feth eder.

İmam Ahmed, Ebu Davud ve Hasen ve Sahih diyerek Tirmizi, İbni Mes’ud’dan tahric ettiler. O dedi, Paygamber şöyle buyurdu: Dünya, müslümanlara Ehli Beytimden bir adam, (Arab’a) Melik olana kadar, yıkılmayacak ve gitmeyecektir. O’nun ismi ismime uyacaktır.

Hz. Mehdi yeryüzüne hakim olacak beşinci kişidir:  

İbni Cevzi, Tarih isimli eserinde İbni Abbas’dan tahriz etti, O dedi, Peygamber buyurdu: Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mü’min, ikisi kafirdir. Mü’minler, Zülkarneyn ve Süleyman, kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasr’dır. Beşinci olarak Ehli Beytim’den birisi gelecek ve O da dünyaya malik olacaktır.

Ebu Naim, İbni Mes’ud’dan tahric etti, O dedi, Resulüllah buyurdu: Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah  o geceyi uzatır ve Ehli Beytim’den birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa, O, onu adaletle doldurur. Malı seviye üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalblerinde gına verir. Yedi veya dokuz sene kalır. Mehdi’den sonra, (Hz. İsa (a.s.)’ın kırk senelik devrinden sonra) artık hayat yaşamakta, bir hayır yoktur.

Müslümanlara düşen peygamberimizin hadisinde bildirdiği gibi “kar üzerinde sürünerek de olsa” Hz. Mehdi’ye katılmaktır, Hz. Mehdi’yi aşkla, şevkle beklemektir ve zuhur ettiğinde hiç tereddüt etmeden hemen onun yanında yer almaktır.

O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden O’na kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin, O’na katılsın. Zira O Mehdi’dir.

Mert Arslanoğlu

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlgili Terimler : ,
Tema Fabrika